CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HADI

Mã số thuế: 0110393498 
Địa chỉ: Số 25 - TT26 - Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0908 830 333
Email: Hadi.jsc.vn@gmail.com
Website: http://hadi.com.vn