Theo mạng truyền hình France24, ngày 17/12, UNESCO đã đưa văn hóa tắm hơi của người Phần Lan vào danh sách di sản phi vật thể của thế giới.